Nanomer® I.34TCN
Nanomer ®I.34TCN适应于纳米尼龙6的双螺杆挤出机加工法.通过双螺杆挤出机加工纳米尼龙6具有良好的分散性,以及性能提高.
树脂材料
Nanomer®
I.34TCN
wt%
拉伸强度
(Mpa)
拉伸模量
(Mpa)
弯曲强度(Mpa)
弯曲模量(Mpa)
热变形温度
@ 264 psi
Capron 8202
(原树脂)
-
79
2986
124
3131
62
纳米尼龙6
2.5
84
4018
129
3657
90
纳米尼龙6
5.0
87
4396
137
4202
110
纳米尼龙6
7.5
74
4683
133
4928
112

ASTM D648

返回首页

版权所有 2002, Nanocor INC,
Nanocor Inc.AMCOL International Corporation 的全资子公司